Pienet ihmeet

Tukea yksilöille, perheille ja työyhteisöille

Tuotamme vuorovaikutus- ja kiintymyskeskeisen tuen palveluja sekä koulutusta ja työnohjausta Satakunnan ja Pirkanmaan alueella.

Koulutuspaketteja on mahdollista tilata myös muualle Suomeen.

Erityisosaaminen: Lastensuojelu, perhepalvelut ja kiintymyskeskeinen tuki, työyhteisökoulutukset ja ammatillinen kasvu.

Kohderyhminä: kunnat, sairaanhoitopiirit, valtio, seurakunta, yritykset ja yhdistykset. Myös yksityiset henkilöt voivat tilata palvelujamme.

Arvot

IHMISYYS

LUOTTAMUS

VASTUULLISUUS

KIINTYMYS

VERTAISUUS

PLACE-asenne: LEIKKKISÄ, RAKASTAVA, HYVÄKSYVÄ, UTELIAS, EMPAATTINEN

Tuotteet ja palvelut

Tarjoamme ammattitaidolla kiintymyskeskeistä hoitoa ja kuntoutusta sekä työnohjaus- ja konsultaatiopalveluja.

Tuotteet: 

Koulutuspaketit ammattilaisille ja perheille. 1) Työkaluja tunnetyöskentelyyn ammattilaisille ja perhehoitajille. 2) Ihan iholla koulutus perhehoitajille. 3) Pride-valmennukset

Kiintymyskeskeisen vuorovaikutuksen hoito ja tuki perheille: käytössäsi on sairaanhoitaja, kiintymyskeskeisen hoidon asiantuntija, lasten ja perheiden palveluihin perehtynyt sosiaalityöntekijä sekä psykiatrian erikoislääkäri. Tavoitteemme on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä yhteyttä. Kiintymyskeskeistä hoitoa voi käyttää vanhemmuuden alkuaskelissa tai perheen erilaisissa muutostilanteissa. Kiintymyskeskeisen hoidon tarkoituksena on vastata vuorovaikutussuhteiden pulmiin heti niiden ilmennyttyä. Hoitoa ja hoidon arviointia voidaan toteuttaa myös ennaltaehkäisevänä palveluna, ennen vuorovaikutussuhteiden  mahdollisia ongelmia.

Kiintymyskeskeisen hoidon konsultaatiopalvelu ammattilaisille ja perheille.

Matalan kynnyksen tuki perheille:  vaikea tilanne ja haluat puhaltaa!  Autamme jäsentämään  omaa roolia perheen muutostilanteissa. Kohderyhmänä esimerkiksi ero-  uus-,  sijais sekä adoptioperheet. Toimintamme on lapsilähtöistä. Arvostamme isää ja äitiä ja lapselle rakkaita ihmisiä.  Mahdollisuus saada palvelua myös kriisitilanteissa.

Työnohjaus yksilöille, perhehoitajille  ja ryhmille. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla.  Työnohjauksen viitekehyksenä ratkaisukeskeisyys ja dialoginen vuorovaikutus.

Ammatillisen kasvun mentorointi työntekijöille ja tiimeille.  Käytössäsi on ammatillisen tuen mentorointi.  Keskiössä on reflektointi,  kokemuksellinen jakaminen sekä tunteiden tunnistaminen ja käyttö työvälineenä.

Kiintymyskeskeinen mentorointi  Marian malli, kiintymyskeskeinen mentorointi kohdentuu erityisesti sijaisvanhempien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Kiintymyskeskeinen mentorointi on kasvatus- ja perheneuvontaa, jossa on yhdistetty kokemuksellinen asiantuntijuus ammatilliseen osaamiseen. Lapsi on keskiössä ja vanhemmat saavat työkaluja suhteen rakentamiseen. Kiintymyskeskeinen mentorointi on kehitetty Satakunnassa yhteistyössä  lastensuojelun osaajien kanssa. Kiintymyskeskeinen mentorointi on avuksi sijaishuollon vaikeissa tilanteissa. Kiintymyskeskeisellä mentoroinnilla on kyetty myös ehkäisemään sijaishuoltopaikan muutoksia, kun lapsi ja vanhemmat ovat löytäneet jälleen ”yhteisen sävelen”.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta: 

Olemme yhdistäneet myös tukihenkilötoimintaan ammatillisen osaamisen ja kokemusasiantuntijuuden. Näiden yhdistäminen auttaa luottamussuhteen syntymisessä. Vertaisuuskokemuksella on voimaannuttava vaikutus. Tämä palvelu on tarkoitettu lastensuojelun avo- ja sijaishuollon lapsille ja nuorille. Tukihenkilö on rinnallakulkija rohkaisten asiakasta toimimaan asiakkaan omien kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden mukaisesti. Tukihenkilötoiminnalla pyritään edistämään ja tukemaan lasten ja nuorten myönteistä kehitystä sekä elämänhallintaa. Tukihenkilön kanssa voi yhdessä pohtia mieltä askarruttavia asioita, jakaa tunteita ja kokemuksia. Tukihenkilö jolla on omakohtainen kokemus sijaishuollosta ja toimii kokemusasiantuntijana, pystyy eritavalla jakamaan lapsen kanssa tunteita ja ajatuksia. Tukihenkilö luo myös toivoa ja valoa tulevaisuuteen ja selviytymiseen.

Vertaisryhmät sijoitetuille lapsille ja sijaissisarille, vankilassa olevien vanhempien lapsille sekä mielenterveyskuntoutujien lapsille.  Vertaisryhmiä  ja vertaisiltapäiviä on mahdollista järjestää myös aikuisille kysynnän mukaan, ota rohkeasti yhteyttä.

Puheet ja alustukset  kohderyhmänä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat ja muut perheiden kanssa toimivat ammattilaiset toimijat sekä perheet.

 

 

 

Blogi

Kosketuksen voima

Pieni ja hento ote – siinä kaikki! Tampereen yliopiston professori Taina Kinnunen tutkii suomalaista kosketuskulttuuria teoksessaan Vahvat yksin, heikot sylityksin (2013).  Nimi viittaa suomalaiseen puheenparteen, jossa toisiin ihmisiin turvautumista on pidetty heikkoutena. Läheisyys ja toiseen ihmiseen turvautuminen on kuitenkin tärkeä voima. Tuntoaisti kehittyy ihmisalkiossa ensimmäisenä ja sammuu viimeisenä. Kosketus on elintärkeää. Perustavat elintoiminnot eivät kehity …

”Kuitenkin aina on elämä laina!”

Pohdintaa vanhemmuudesta sekä yhteistyön merkityksestä  huostaanoton jälkeen Erinin laulu: Kuitenkin aina on elämä laina! on vanhemman rakkauslaulu lapselle. Se kertoo hyvistä hetkistä, mutta on myös tarina luopumisesta. Me emme voi lopulta omistaa toista ihmistä koskaan! Tämä laulu voisi antaa lohtua myös huostaanotetun lapsen vanhemmalle. Et ole yksin kokemuksesi kanssa. Jos koet menettäneesi lapsesi, toivo ei …

Ota yhteyttä

Vuorovaikutuskeskus Pienet ihmeet

Koulutus- ja vertaispalvelut, perheiden kiintymyskeskeinen hoito ja tuki, sijaisvanhempien valmennuspalvelut ja kiiintymyskeskeinen mentorointi, ammatillisen kasvun mentoripalvelut, ammatillisen kokemusasiantuntijuuden tukipalvelut.

Maria Paiho-Vartiainen  p. 045 2302014

Suvi Koski  p. 040 6484668

Vuorovaikutuspalvelut Johanna Santanen                                              Työnohjaus- ja  koulutuspalvelut                                                                  Johanna Santanen, tiedustelut puhelimitse tai tekstiviestillä 044 5333 774

Email:  etunimi.sukunimi(at)pienetihmeet.com                                                Käyntiosoite: Tapionkatu 27, 28120 Pori

Ota rohkeasti yhteyttä!

Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön  tästä.