Pienten ihmeiden syntytarina

Haluamme kertoa sinulle Pienten ihmeiden syntytarinan. Kohtasimme lastensuojelun sijaishuollon tehtävissä: Maria, erityisen tuen perhehoidon vanhempi & mentori ja minä Johanna, sosiaalityöntekijä. Keskusteluissa huomasimme ajatuksemme olevan lähellä toisiaan. Ratkaisukeskeisyyden ja DDP  teoreettisen ajattelun yhdistäminen kiinnosti meitä molempia. Olimme tahoilllamme työskennelleet myös muilla elämän reuna-alueilla. Maria psykiatriassa ja minä vankilassa.  Olimme siis nähneet, kun apu on saatavissa liian myöhään ja ihmisen kärsimys on tuijottanut suoraan sydämiimme tai ainakin johonkin osaan meissä, jossa empaattisuus ja tunteet asuvat.

Olemme tarkastalleet lastensuojelun toimintamalleja kumpikin omasta näkökulmastamme. Tämä tarkastelu on luonut välillemme kiihkeätkin keskustelut siitä, miten lapsia ja vanhempia voisi enemmän tukea. Olemme avoimin mielin pyrkineet kehittämään perheitä kohtaavia malleja. Kaikki eivät ole suoraan ja nopeasti istutettavissa palvelujärjestelmiin. Näin ollen vaihtoehdoksi tuli perustaa yksityinen palvelu. Meillä on yhteisenä intohimona käsitys siitä, miten kiintymyskeskeinen hoito ja kohtaaminen voivat auttaa ihmisiä ja perheitä. Uskomme pieniin ihmeisiin ihmissuhteissa ja sitä kautta eheytymiseen ihmisinä.

Näin syntyi Vuorovaikutuskeskus Pienet ihmeet.  Yhä useammalla on mahdollisuus saada matalan kynnyksen palvelua. Käytössä on tarpeen mukaan myös muita asiantuntijoita ja kouluttajia. Tiedämme, miten hankalaa on joskus päästä palveluihin.  Perhepalveluihin on jonoa, tutkimuksiin on vaikea päästä. Emme tyytyneet vain kohottelemaan käsiämme. Haluamme antaa ihmisille paremmat mahdollisuudet saada kiintymyskeskeistä ja ihmisläheistä tukea.

Toivomme, että saat kuukausittain ilmestyvistä blogeistamme iloa ja ajatuksenkipinöitä päiviisi.

Porissa 30.11.2017

Maria Paiho-Vartiainen sairaanhoitaja, kiintymyskeskeisen tuen asiantuntija  &  Johanna Santanen sosiaalityöntekijä, työnohjaaja Story

 

Vastaa